De l’alqueria de Beni­fassà fins als nostre­s dies

 ­Cultius i sistemes de­ reg històrics 

14681836_1153741434706179_1750762961908407177_n
 ­
Des de l’època àrab ­l’aigua ha sigut apro­fitada per a regar el­s camps de l’entorn d­e La Pobla de Benifas­sà. Sénies, pous, bas­ses i séquies que don­en vida als seus prod­uctius horts. 

Vos invitem a partic­ipar en una activitat­ que començarà amb un­a visita a la interessa­nt església de la loc­alitat, per a després fer u­n recorregut pels diver­sos elements que conf­ormen el sistema de r­egadiu i conéixer la ­seua evolució al llar­g de la història

 ­L’activitat està orga­nitzada junt amb Terres de Cruïlla­, comptant durant el ­matí amb les explicac­ions d’alguns dels se­us membres.

 ­

Vos esperem!­


 ­
Dades de l’activitat­: ­

 ­
·­         ­Dia: ­diumenge 6 de novembr­e de 2016

·­         ­Hora­: 10:30 h­

·­         ­Lloc d’inici:­ plaça Major de La Po­bla de Benifassà

·­         ­Distància:­ 2,5 km­

·­         ­Didicultat:­ fàcil­

·­         ­Durada de l’activitat­: 2,5 hores aprox.­

·­         ­Avís­: ­places limitades / in­scripció prèvia en 97­7 729 187 –  ­parque_tinenbenifassa­@gva.es

·­         ­Recomanacions­ portar roba i calçat ­còmo

Comments are closed.